Journey in Life: 01/25/14

Saturday, January 25, 2014

Cháo niêu - 63 Lò Đúc

cháo niêu nóng hổi, không thổi bỏng lưỡi :))