Journey in Life: 03/08/14

Search This Blog

Saturday, March 8, 2014

"A grey area" nghĩa là gì?

Photo courtesy ✰saïda✰.

'A grey area' là một chủ đề không có giải pháp rõ ràng, thường vì không có quy tắc từ trước hay khó có thể xác định là đúng hay sai.

Ví dụ
When it comes to the law there are many grey areas.
The difference between flirting and harassment is a grey area.

Xin lưu ý
Một cụm từ tương tự là 'shades of grey', thường được sử dụng khi không rõ ràng là đúng hay sai.

Many children's stories say the world is full of black and white choices. In reality there are many shades of grey.

Thực tế thú vị:
Tòa nhà Empire State Building được khánh thành năm 1931 trong thời kỳ Đại Khủng hoảng và là tòa nhà cao nhất thế giới lúc đó cho tới tận năm 1972 khi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) được hoàn thành. Tòa nhà này có lẽ nổi tiếng nhất với hình ảnh con đười ươi khổng lồ trèo lên nóc trong bộ phim 'King Kong' năm 1933.

BBC

Popular Now