Journey in Life: 03/24/14

Search This Blog

Monday, March 24, 2014

Quán cafe Isabella Đài Trung

4 người bạn trung học, chung tiền mua mảnh đất, rồi cho các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật thuê lại...
bàn nước của DNNVV :D


Bài trước: NCTU International Taichung

NCTU International Taichung

đây là một accelerator = start-up school ở Đài Trung

Bài trước: Viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp Đài Trung

Viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp Đài Trung

 


Bài trước: Đền thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng

"Bark up the wrong tree" nghĩa là gì?

Barking up the wrong tree. Photo courtesy mendhak.

'Bark up the wrong tree' có một động từ mới là to bark nghĩa là sủa. Bark up the wrong tree nghĩa đen là sủa lầm lên cây, và nghĩa bóng là hiểu lầm một vấn đề và do đó hành động cũng sai lầm. Thành ngữ này xuất hiện từ đầu thập niên 1810, khi người ta dùng chó để đi săn gấu trúc. Các chó săn thường vây quanh một cái cây vì tin rằng con gấu trúc đã chạy trốn lên đó. Nhưng đôi khi chó săn cũng lầm vì con gấu trúc đã nhảy sang cây khác mất rồi, và vì thế các chó săn đã sủa lầm cây.

Ví dụ
Paula was all excited (thích thú) after she met Peter at a party. He was smart, handsome (đẹp trai), accomplished (hoàn hảo); everything she was looking for in a boyfriend. Then, just as she was going to suggest that they go out sometime, she realized she was barking up the wrong tree. Peter was married!

I’m sorry that you didn’t get much of a raise (tiền tăng lương), but don’t bark up the wrong tree (đừng trách lầm người). I am not to blame. It’s the new company president who decided to limit (hạn chế) salary increases this year. You should complain (than phiền) to him instead.

Huyền Trang
VOA


Popular Now