Journey in Life: 04/06/14

Search This Blog

Sunday, April 6, 2014

"Gamble on sth" nghĩa là gì?

The Venetian Macao Resort Hotel. Photo courtesy Dennis Wong.

Nếu bạn 'gamble on something', có nghĩa là bạn mạo hiểm làm điều gì và hi vọng đạt kết quả tốt.

Ví dụ
Don't gamble on the weather being good for your party. I know you want a barbeque, but it could rain. I'd book a venue with a covered area.
I took a gamble on employing John, but it's turned out that he's great for our team.

Xin lưu ý
'To gamble something away' có nghĩa là mất sạch cái gì vì thua bạc.

Tina gambled all of her money away by playing the lottery.

Thực tế thú vị:
Sòng bạc là nơi mà bạn có thể đánh bạc kiếm tiền. Venetian Macao là một trong những sòng bạc lớn nhất thế giới, được xây dựng tại Ma Cao, Trung Hoa, vào năm 2007, với 40 tầng, và được cho rằng là tòa nhà lớn thứ sáu trên thế giới tính theo diện tích sàn.

BBC

Popular Now