Journey in Life: 06/21/14

Saturday, June 21, 2014

Biển Cửa Lò - hè 2014

trước khi ra ga Hà Nội

giường khách sạn cũng thích như ở nhà :)

em rất thích vùng vẫy ở biển 

sao nhà mình không có điện thoại cố định hả bố?
Bài trước: Thăm quan căn cứ quân sự tại Thanh Đảo