Journey in Life: 08/01/14

Search This Blog

Friday, August 1, 2014

Làm sao để website có 10.000 view mỗi ngày?


cặm cụi dịch các bài kinh tế trong 2 năm, không kết quả bằng bài 'đắng lòng thiếu nữ...' trong 1 ngày được trên 20.000 view :)))

Quán Cũ - 31A Phan Đình Phùng


Điện thoại: 04 3734 4048.


Bài trước: Trung Tao Ngộ Quán - 67A Phó Đức Chính

"A slap on the wrist" nghĩa là gì?

Pedophile-bear. Photo courtesy Alexi Ueltzen.

'A slap on the wrist' (shared via VOA) có từ wrist là cổ tay, và slap là vỗ nhẹ, đập nhẹ, vì thế 'a slap on the wrist' nghĩa là một cái đập nhẹ vào cổ tay, hay nghĩa bóng là một sự khiển trách nhẹ nhàng.

Ví dụ
The judge gave Minna a slap on the wrist for not wearing her seat belt.
The few perpetrators prosecuted only got a slap on the wrist.
He could swear in court that temptation bested him just this once, and get away with a slap on the wrist.
She said sentencing for pedophiles (tội ấu dâm, dâm ô với trẻ em) amounted to a slap on the wrist.
What Disney does deserve a slap on the wrist for is the hideous growth of anthropomorphism (thuyết hình người, nhân cách hóa?) witnessed in Western society in the postwar era.

At the soccer game the other day, two angry players started punching (đấm) each other. A judge (quan tòa) later ordered them to pay a small fine (tiền phạt), which is a slap on the wrist. They should get a more severe punishment, if you ask me.

When I was growing up I had a neighbor who was African-American. Once I got so mad (quá tức giận), I called him a bad name (cái tên xấu xa). When my dad found out (biết được chuyện này), he gave me more than a slap on the wrist. In fact, I couldn’t sit down for a long time after he punished me.

Popular Now