Journey in Life: 09/06/14

Search This Blog

Saturday, September 6, 2014

Ý tưởng kinh tế học áp dụng trong nền kinh tế mạng

A very nice talk by Robert Litan on the contributions of economists and economic ideas to the internet economy...


Ăn sushi như nào cho đúng cách?


Nhật Bản: Béo phì là... phạm luật?

Tình bạn giá bao nhiêu?

MPI officials, 2002 - 2014.

Nếu có ai hỏi tình bạn giá bao nhiêu
Thì câu trả lời là vô giá
Vì chúng tôi rất yêu nhau
12 năm làm nên một chặng đường (Phan Thi Thuy Tram)

Bài trước: Chia tay Mr. Lee

Popular Now