Journey in Life: 09/15/14

Search This Blog

Monday, September 15, 2014

"Be a licence to print money" nghĩa là gì?

Bureau of Engraving and Printing, Washington, DC. Photo courtesy Daniel Lobo.

'Be a licence to print money' có từ licence là giấy phép, môn bài, và print là in, xuất bản; vì thế 'be a licence to print money' nghĩa đen là giấy phép in tiền, hay nghĩa bóng là một công ty hay hoạt động mà mang lại cho người chủ sở hữu rất nhiều tiền, trở nên giàu có mà không mất nhiều công sức.

Ví dụ
These shopping channels are just a licence to print money.

Curtis, whose film brand, like that of James Bond, seems to be a licence to print money, said that he had been accused of writing the same script over and again. "That's wrong. These are the sort of stories I like to film. I write for myself and my close friends."

- Can you imagine how much money the drug companies would make if they actually did develop "exercise in a pill" that was safe, affordable and widely available?
- It would be a licence to print money in obscene amounts. It's sad that people are always looking for that silver bullet rather than applying a little bit of discipline and hard work to achieve something. Pretty sad really.

Transform_Sep 15


Let us be kinder to one another.
- Aldous Huxley's last words

Assignment: Today, let kindness direct your every moment.

Aldous Leonard Huxley (26 tháng 7 năm 1894 - 22 tháng 11 năm 1963) là một nhà văn người Anh di cư đến Mỹ và sống ở Los Angeles cho đến khi chết năm 1963. Aldous Huxley được sinh ra ở Godalming, Surrey, Anh. Ông là con của nhà văn và nhà dược vật chuyên nghiệp Leonard Huxley với người vợ đầu tiên Julia Arnold; và cháu của Thomas Henry Huxley, một trong những nhà tự nhiên học lỗi lạc của thế kỷ 19, người được biết đến như là "một người Darwin kiên trì". Anh của ông, Julian Huxley, cũng là một nhà sinh vật danh tiếng. Qua những quyển tiểu thuyết và bài viết của mình, Huxley đóng vai trò như một người kiểm tra và đôi khi phê phán những quan niệm đạo đức truyền thống, những hành vi và lý tưởng của xã hội...

Transform_Aug 10

Popular Now