Miệng tao thơm hay thối?

by Võ Diệu Linh, shared via iviet.
-----
Một con hổ thấy con thỏ, con bò, và con khỉ. Nó muốn ăn thịt mấy con này bèn nghĩ ra 1 cách:
Nó hỏi con thỏ: “Miệng tao thơm hay thối?”.
Thỏ nhanh nhẩu trả lời: “Thơm!”.
Con hổ liền nói: “Mày nói xạo. Miệng tao toàn ăn thịt sao thơm được.” Thế là nó ăn thịt con thỏ vì tội nói xạo.

Nó hỏi tiếp con bò cũng với câu hỏi đó.
Bò trả lời thiệt tình:“Thối hoắc.”
Hổ liền tức giận:“Mày dám chê miệng tao thối hả.” Rồi ăn thịt luôn con bò.

Sau đó cũng với câu hỏi tương tự cho con khỉ.
Khỉ trả lời: “Hôm nay tôi bị nghẹt mũi nên không ngửi được.” Thế là con hổ chả có lý do gì ăn thịt con khỉ cả.

-> Sống trên đời này, láu cá quá cũng chết (thỏ), thật thà quá cũng chết (bò), chỉ có ai hiểu biết mới sống (khỉ).

Tags: skill

2 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc