Mấy dòng cảm nghĩ nhân ngày mùng 8 tháng 3

shared from Hoang To.
-----
Sinh ra trời phú phận đàn bà
Hơn hẳn đàn ông cặp nhũ hoa
Râu ít thường ngày đâu thèm cạo
Lông nhiều thi thoảng wax qua loa
Lúc đái được ngồi không phải đứng
Khi làm chẳng khổ vẫn rên la
Đàn ông thường đã trăm bề thiệt
Giờ lại thêm ngày 8 tháng 3...

Từ phương diện khác:
Trân quý biết bao phận đàn bà
Gánh đời trĩu nặng cặp nhũ hoa
Một lỗ sản sinh toàn nhân loại
Đôi dòng nuôi lớn cả sơn hà
Công dung ngôn hạnh đè vai mảnh
Việc nhà việc nước đảm tay hoa
Đàn ông những gã còn tử tế
Ngày nào cũng phải 8 tháng 3!

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ!

Bài trước: Nhà trọ
Tags: poetry

5 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc