Lời khuyên của Steve Jobs dành cho nhà khởi nghiệp

Steve Jobs shares his advice or "secret" to create successful companies...

Tags: work

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục