Người nghèo nổi giận

The Gargoyles of Rouen Cathedral - Just Hanging Around Jeering. Photo courtesy Gareth Williams.

Anger makes dull men witty, but it keeps them poor.
~ Francis Bacon

Tức giận làm cho người ngu si đần độn trở nên dí dỏm, nhưng nó khiến họ mãi nghèo...

Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục