Sắp xếp những điều giản đơn

Two ways to minimize book clutter: libraries and eBooks. Photo courtesy Jose Camões Silva.

The better organized you are in the simple things, the more spontaneous and free you can be in the more important things.
~ Brian Tracy

Bạn càng giỏi trong việc tổ chức, sắp xếp những điều đơn giản, bạn càng có thể ngẫu hứng và tự do trong những điều quan trọng hơn nhiều.

Bài trước: Lướt sóng ra khơi
Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục