"Up or down vote" nghĩa là gì?

Rolling Rebellion Sparks in Seattle to Defend Internet & Stop the TPP. Photo courtesy Backbone Campaign.

'Up or down vote' là một cuộc bỏ phiếu trực tiếp ở Hạ viện Hoa Kỳ hoặc Thượng viện Mỹ về một sửa đổi hay một dự luật; đôi khi được gọi là "clean vote". Các thành viên bỏ phiếu hoặc thuận hoặc chống về vấn đề này chứ không phải bỏ phiếu đối với vận động tố tụng liên quan (a related procedural maneuver). Tùy theo các quy tắc sắp xếp đối với loại hình cụ thể của sửa đổi hay dự luật, cuộc bỏ phiếu để được thông qua cần có đa số 2/3, đa số 3/5, hoặc chỉ là đa số thường; bỏ phiếu thuận-hoặc-chống.

Ví dụ
Fisher said repealing (bãi bỏ) the law would have no effect on quality or safety. He said that regardless of what happens in the House and with the governor, the citizen initiative would guarantee that lawmakers take an up or down vote on repealing prevailing wage — without tying it to any other issues.

THE Senate Foreign Relations Committee has voted to give the United States Congress the final word on any nuclear deal struck with Iran; the Senate’s Finance Committee has decided that Congress should get an up- or down-vote on the Trans-Pacific Partnership, a free-trade deal between America and dozen Pacific nations.

“A bipartisan collection of lawmakers in the House understand it makes no sense to give a quick up-or-down vote to bad trade deals (thỏa thuận thương mại tồi tệ) like the Trans-Pacific Partnership (TPP) that will only ship jobs overseas (đưa việc làm ra nước ngoài) and lower wages (giảm lương) in the U.S.”

Phạm Hạnh

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục