Nghịch lý phố Wall


Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway.
~ Warren Buffett

Phố Wall là nơi duy nhất mà những người đi Rolls Royce đến để được nhận lời khuyên từ những người đi tàu điện ngầm.

Tags: quote

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc