"In a manner of speaking" nghĩa là gì?

Trình diễn* nguy hiểm quá, trong chừng mực nào đó, sẽ bị cảnh sát kiểm soát. Photo courtesy Peter Hutchins.

'In a manner of speaking' nghĩa là trong chừng mực nào đó, theo khía cạnh/một cách nào đó.

Ví dụ
After being sent back to the barracks (trại lính, doanh trại), in a manner of speaking, has Roman Reigns' recall finally paid off?

The cops shut down (chấm dứt) a performance by Chicago rapper Chief Keef on Saturday night shortly after he stormed (lao ra) the stage (sân khấu), in a manner of speaking.

So it will be a clash (đụng độ) of generations (thế hệ), in a manner of speaking, when Biles, Raisman and Douglas compete in public for the first time in the United States, and the second time overall, at USA Gymnastics' Secret Classic event Saturday at the Sears Center in suburban Chicago.

Phạm Hạnh


* Kanye West @ Verizon Center, Washington, DC, on Thursday, November 21, 2013. The Yeezus Tour.
Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục