Cách đọc sách hiệu quả

50 shades of somon. Photo courtesy linmtheu.

Reading without reflecting is like eating without digesting.
~ Edmund Burke

Đọc sách mà không suy ngẫm cũng giống như ăn mà không tiêu hóa.

Bài trước: Tay trắng làm nên
Tags: quote

2 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục