Nhạc tình yêu. Đầy cảm xúc

In her world. Photo courtesy Nana B Agyei.

With the right music, you either forget everything or you remember everything.
~ Unknown

Với bản nhạc đúng (thể loại/tâm trạng), bạn có thể quên đi tất cả mọi thứ hoặc nhớ tất cả mọi thứ.

Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục