Ánh nắng của ngày kia

Sunrise in Afghanistan*. Photo courtesy The U.S. Army.

Today is tough. Tomorrow is tougher. The day after tomorrow is beautiful. But most people die tomorrow night and don't get the chance to see the sun rise the day after tomorrow.
~ Jack Ma

Ngày hôm nay khó khăn. Ngày mai còn khó khăn hơn. Nhưng ngày kia thì đẹp. Tuy nhiên, hầu hết mọi người gục ngã vào tối mai và không có cơ hội để nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày kia.


* U.S. Army Sgt. Robert Newman, Bravo Company, 1st Battalion, 4th Infantry Regiment, U.S. Army Europe, watches the sunrise after a dismounted patrol mission near Forward Operating Base Baylough, Zabul, Afghanistan, March 19, 2009.
Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục