Giá trị của sự riêng tư

Airfield Farm & House - Dundrum. Photo courtesy William Murphy.

The older I get the more i realize the value of privacy, of cultivating your circle and only letting certain people in. You can be open, honest, and real while still understanding not everyone deserves a seat at the table of your life.
~ Unknown

Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra giá trị của sự riêng tư, của việc nuôi dưỡng nhóm bạn và chỉ để những người nhất định trong nhóm. Ta có thể cởi mở, trung thực và chân thật trong khi hiểu rằng không phải ai cũng xứng đáng có một chỗ ngồi tại chiếc bàn cuộc sống của mình.

Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục