Đây, tiền đây...

shared from Anh Pham.
-----
- Anh Gếu, anh có muốn đi cùng em qua Singapore để xem cách người ta sống, cách người ta tổ chức xã hội không?

- Muốn lắm, nhưng không có tiền thì chúng ta sống bằng gì hả em?

- Anh đừng lo. Tiền đây chứ còn đâu nữa.

- Eo!!!

Bài trước: Lãnh tụ vĩ đại
Tags: sex

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục