"All the rage" nghĩa là gì?

Các doanh nghiệp khởi sự đang thịnh hành. Photo courtesy Sebastiaan ter Burg.

'All the rage' có từ rage là mốt thịnh hành, cái hợp thị hiếu, người được thiên hạ ưa chuộng một thời; vì thế cụm từ này nghĩa là mốt thịnh hành (to be very ​popular at a ​particular ​time).

Ví dụ
Golden Girls nana knickers are all the rage.

Consumer apps all the rage at the Web Summit.

Cars smaller than anything in Canada all the rage in Japan.

Anger is all the rage, and both parties clearly have candidates who are successfully riding the wave.

At a time of sybaritic (xa hoa ủy mị, thích hưởng lạc) indulgence (buông thả, sự đam mê, cái thú), when businessmen wallowed (đắm mình) in luxury and showy greed was all the rage, the Morgan home was imposing but unadorned (không trang trí, không tô điểm, để tự nhiên).

Phạm Hạnh

Tags: phrase

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục