Dám sống khác biệt

Seagulls in Prerow. Photo courtesy dasWebweib.

People may hate you for being different and not living by society's standards but deep down, they wish they had the courage to do the same.
~ Unknown

Mọi người có thể ghét bạn vì bạn khác biệt và không sống theo các quy tắc xã hội, nhưng trong sâu thẳm, họ mong họ có đủ dũng cảm để làm điều tương tự.

Bài trước: Tìm chốn bình yên
Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục