"Rig the market" nghĩa là gì?

NYSE @ Wall Street. Photo courtesy vishpool.

'Rig the market' nghĩa là dùng thủ đoạn để làm lên xuống giá cả thị trường một cách bất thường giả tạo, sự mua vét hàng hóa để đầu cơ.

Ví dụ
When will Washington try to rig the market?

This vague rule allows companies to rig the market on a horrific scale (quy mô khủng khiếp).

Pierpont Morgan and an associate tried to rig the market by shipping out a large amount of gold on a steamer (tàu hơi nước) and earned $160,000 in the process.

The companies that colluded (thông đồng) for more than a decade to rig the market for bathroom tissue and other paper products should receive "exemplary" (để làm gương, để cảnh cáo) punishment, the head of the Chilean central bank said Tuesday.

Phạm Hạnh

Tags: phrase

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục