Journey in Life: 01/01/15

Thursday, January 1, 2015

Tết dương lịch 2015

Nhà thờ Sainte Marie - 37 Hai Bà Trưng


Bài trước: St. Joseph's Cathedral, Hanoi