transform

Photo courtesy Nastya Birdy . Ego says, "Once everything falls into place, I'll feel peace." Spirit says, "Find yo...

quote

Castelo S. Jorge, Lisbon, Portugal. Photo courtesy Pedro Ribeiro Simões . To practice any art, no matter how well or badly, is a way ...

quote

Photo courtesy Gianluca Di natale . Sometimes you find yourself in the middle of nowhere, and sometimes in the middle of nowhere, you...

quote

Medieval writer. Photo courtesy Hans Splinter . The best way to not feel hopeless is to get up and do something. Don’t wait for good ...

quote

Photo courtesy mypubliclands . Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one mor...

skill

Bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của bạn theo cách này: Hãy bắt đầu với dự án nhỏ nhất có thể , trong đó một người nào đó sẽ trả tiền ...

skill

Những người chuyên nghiệp có thể khiến công việc được hoàn thành mà không cần dùng đến cảm xúc để báo hiệu sự khẩn cấp . Khi một bác sĩ...