columnist

shared from fb Nhân Tuấn Trương . ----- Để biện hộ cho việc « chém heo » hay thói « ăn thịt chó » người ta thường núp mình dưới tấm k...