marriage

Chúa trời tạo ra Adam và Eva và, khi sắp ra đi, Ngài nhận thấy trong Túi đặc ân của mình vẫn còn hai thứ chưa trao cho hai sinh vật kia. Th...

quote

Photo courtesy Lisa Widerberg . Stop letting people who do so little for you, control so much of your mind, feelings, and emotions. ...