columnist

shared via Aiviet Nguyen . ----- Thế giới chia làm hai phần. Có những người lên án việc bọn khủng bố Hồi giáo tàn sát những họa sĩ ch...