Journey in Life: 05/03/15

Sunday, May 3, 2015

Phong cảnh - Hồ Bạch Đằng - Hải Dương

Nghỉ lễ 30/4

thăm ông bà ngoại, như thường lệ... :)