Journey in Life: 06/04/15

Search This Blog

Thursday, June 4, 2015

"Bring to life" nghĩa là gì?

Thật sống động. Photo credit: walesonline.

'Bring to life' nghĩa là mang lại sức sống, hồi tỉnh (to cause to regain consciousness, to put spirit into; animate).

Ví dụ
Middle schoolers bring reading to life through chalk murals (bích họa vẽ bằng phấn).

The hope is we will be able to bring to life the stories the buildings and the streets could tell if they could talk.

100 pages covered in black ink that bring to life the horror (nỗi kinh hoàng) and deprivation (sự túng thiếu, nghèo khổ) of Welsh life during WWII.

I cannot imagine a better editor (biên tập viên) than Sean Desmond, a Harvard-educated son of Dallas, Texas. Sean knew where to add detail, when to cut words, and how to bring my decisions to life for the reader. He did it all with patience, professionalism (trình độ nghiệp vụ, phẩm chất chuyên môn), and a good sense of humor.

Phạm Hạnh

Suy nghĩ ít thôi

Need no teeth to smile. Photo courtesy Simply CVR.

Get out of your head and get into your heart. Think less, feel more.
~ Osho

Hãy ra khỏi đầu và vào trái tim của bạn. Suy nghĩ ít thôi và cảm nhận nhiều hơn.

Bài trước: Lo lắng làm chi

Lo lắng làm chi

I am the happiest man in this world since everyday I see her smile! Photo courtesy Kent Nguyen.

Worry often gives a small thing a big shadow.
~ Swedish proverb

Lo lắng thường khiến một điều nhỏ nhặt có cái bóng quá lớn.

Bài trước: Thay đổi bản thân

Hãy dậy sớm mỗi ngày

Photo courtesy BK.

The world belongs to those who gets up early.
~ Jules Renard

Trong lúc người khác chưa thức giấc, thế giới thuộc về những người dậy sớm. Từng phút một...

Chúc các bạn ngày mới thành công!...

Bài trước: Về nơi chốn nào

Cây năng lượng

shared from Tran Kinh Bang.
-----

Bài trước: Nhầm tưởng về giáo dục

Popular Now