Uống cà phê vào thời gian nào là tốt nhất?


Coffee, caffeine and circadian rhythms; oh my!

ít nhất là 1h (không uống ngay) sau khi tỉnh dậy...
tránh 9:00, 12:00-1:00pm, 5:30-6:30pm
Tags: health
Tags: video

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục