Cơ hội thứ 2 và câu chuyện của Jean Valjean

shared from Sơn Đức Nguyễn.
-----
Cơ hội thứ 2 và câu chuyện của Jean Valjean (Giăng Van-Giăng).


Khi một kẻ vô gia cư đang đói cồn cào và đứng trước một hiệu bánh mỳ việc anh ta ăn cắp một cái là chuyện không đừng. Giăng Van-Giăng đã làm như vậy. Và ông phải trả giả bằng 19 năm trong tù. 

Cái bánh mỳ và 19 năm tự do. Điều đó đủ biến ông từ người lương thiện thành một kẻ căm hận cuộc sống. Ông mang điều đó theo mình sau khi được ra tù.

Ngôi nhà đầu tiên ông gõ cửa là vị cha xứ . Họ cưu mang ông dù nhận ra ông và đã được thông báo rằng ông là một "tù nhân nguy hiểm". Đáp lại sự nhân từ đó, Giăng Van-Giăng đã ăn cắp toàn bộ đồ bạc quý giá người cưu mang mình và bỏ trốn. Khi bị cha xứ phát hiện ông đã đánh cha xứ ngất để tẩu thoát. Ngay sau đó ông bị cảnh sát tóm và dẫn đến trao trả nhà cha xứ. Vị cha xứ già đã có một hành động làm sửng sốt Giăng Van-Giăng: ông nói với cảnh sát rằng Giăng Van-Giăng không ăn cắp. Đồ bạc quý giá đó là ông cho Giăng Van-Giăng.

Giăng Van-Giăng đã hỏi vị cha xứ sao ông lại hành động như vậy. Và điều vị cha xứ nói đã làm thay đổi cả cuộc đời ông: Tôi mua cho ông niềm tin vào Chúa. Tôi chuộc lại cho ông sự hận thù và căm ghét cuộc sống.

Giăng Van-Giăng sau đó đã dành hết cả cuộc đời còn lại để làm những điều thiện, để giúp đỡ vô điều kiện không biết bao nhiêu số phận nghèo khổ và cơ cực.

Nếu vị cha xứ không trao cho Giăng Van-Giăng một cơ hội thì ông mãi mãi là một tên tội phạm. Tội phạm trong suy nghĩ và hành động. Sẽ không có một Giăng Van-Giăng nhân văn và giúp đỡ hàng nghìn số phận khốn khổ sau này ông gặp.

Chỉ một khoảnh khắc cha xứ đã cứu rỗi nhiều số phận qua việc cứu rỗi một một số phận. Một cơ hội thứ hai luôn cần thiết.

Cho bất kỳ ai xứng đáng.

Bài trước: Triết lí Ubuntu

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc