Cuộc đua của "taxi không gian"

There’s a new space race. In the Mojave desert, SPACE INVADERS follows entrepreneurs and young dreamers as they scramble to get out into the cosmos.

Tags: video

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục