"A question mark over" nghĩa là gì?

Dấu hỏi lơ lửng về việc Vương quốc Anh ở lại hay rời khỏi Liên minh châu Âu. Photo courtesy Jeff Djevdet.

'A question mark over' (dấu hỏi lơ lửng) nghĩa là nghi ngờ khả năng hay chất lượng của cái gì/điều gì (a feeling of doubt about the ability or quality of something); không ai biết điều gì/cái gì có tiếp tục trong tương lai hay không, hay chuyện gì sẽ xảy ra với nó (if there is a question mark over something, no one knows whether it will continue to exist in the future or what will happen to it).

Ví dụ
The result was a question mark over the future of the City Hall and Turkish Baths.

However, to go on from these reservations to put a question mark over the fundamental conception of the competition is dangerous.

At the moment there is a question mark over the legal status of the code, especially as it does not apply to non-bank lenders.

The effect of that choice is to put a question mark over Britain's membership of the EU.

Phạm Hạnh

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục