Mạnh mẽ theo đuổi đam mê

The road ahead. Photo courtesy Kenny Louie.

You cannot be wimpy out there on the dream-seeking trail. Dare to break through barriers, to find your own path.
~ Les Brown

Bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường của riêng mình.

Tags: quote

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục