Niềm vui trong tim

Thay đổi, muốn nhanh thì phải từ từ. Photo courtesy lauragrafie.

Great joy, especially after a sudden change and revolution of circumstances, is apt to be silent, and dwells rather in the heart than on the tongue.
~ Henry Fielding

Niềm hân hoan tuyệt vời, đặc biệt là sau một sự thay đổi đột ngột và biến động của hoàn cảnh, đúng ra là nên im lặng, cất giấu ở trong tim chứ không phải ở đầu môi.

Bài trước: Người quen xa lạ
Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục