Hãy biết sống can đảm

Photo courtesy Budi Nusyirwan.

Either life entails courage, or it ceases to be life.
~ E. M. Forster

Hoặc cuộc sống đòi hỏi phải can đảm, hoặc nó không còn là cuộc sống.

Bài trước: Niềm vui trong tim
Tags: quote

2 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục