word

T-50 Golden Eagle Demo flight. Photo courtesy Korea Aerospace Industries . 'Jet-set' nghĩa là những người giàu hay đi du lịch ...