Journey in Life: 03/02/16

Search This Blog

Wednesday, March 2, 2016

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ


11 năm trước:

tiện tay post thêm 2 ảnh đi Nam Định

Bài trước: Gặp nàng Laura

"Treat someone with kid gloves" nghĩa là gì?

I am Manny Pacquiao. Photo courtesy Shubert Ciencia.

'Treat someone with kid gloves' có từ kid là trẻ con và glove là đôi găng tay, vì thế cụm từ này nghĩa là đối xử với ai nhẹ nhàng, cẩn thận vì họ hay tự ái, dễ bị đụng chạm (to deal with someone very gently or carefully; to be very careful with a touchy person).

Ví dụ
Minister for the Interior Ólöf Nordal, who was diagnosed (chuẩn đoán) with cancer (ung thư) in 2014, revealed yesterday that the cancer has returned. This was discovered just before Christmas. She does not plan to resign, but has begun chemotherapy (hóa học trị liệu), RÚV reports. She told the news program Kastljós last night that she does not want people to treat her with ‘kid gloves’ despite the disease.

At a boxing event on Friday, Arum, 84, called Trump a “disgrace,” (điều ô nhục, điều hổ thẹn) and then challenged him to a charity boxing match (trận đấm bốc từ thiện). “Any time [Trump] wants, all proceeds (lợi nhuận) go to charity. Let me take on Donald Trump,” Arum said. “I’ll handle him, not like these guys who don’t hit him and treat him with kid gloves. I mean, he’s a disgrace. You can’t say what he’s saying; you can’t make these hateful speeches (phát ngôn có tính chất thù ghét) when you’re running for President of the United States.”

Phạm Hạnh

Popular Now