beer

uống rượu say, định đỗ xe bên đường thành đâm vào quán ăn luôn, cảnh sát đến thấy cô nàng định bỏ chạy, hóa ra còn... không cả mặc quần :) ...