Journey in Life: 03/28/16

Search This Blog

Monday, March 28, 2016

Ii sensei thăm Việt Nam - Mar 2016Đồng tiền lên ngôi

được chính tác giả, anh Vũ Hoàng Linh, tặng

ra highlands nhà hát lớn đọc ngay

được 100 trang đầu, thấy rất hay,

trước langdu có đọc chiến tranh tiền tệ, biết đến Nathan Rothschild, nhưng giờ mới biết đó chỉ là thế kỉ XIX thôi,

còn dòng họ Medici ở Italy mới kinh, trước đó cả mấy trăm năm,

từ chỗ 'kẻ cho vay nặng lãi không được vào đất chúa', tức là làm con chiên còn chẳng được, thế mà dòng họ này có 2 người làm đến giáo hoàng, choáng... :)

mà tức là, về sau tranh giành quyền lực giữa nhà vua và giáo hoàng, nhìn theo góc độ ngày nay thì thành đơn giản là tranh đoạt quyền lực giữa 2 dòng tộc, 2 tập đoàn lợi ích mà thôi,

hay lắm, các bạn nên mua và xem,


Bài trước: Đồng tiền lên ngôi (lời giới thiệu sách của anh Trần Vinh Dự)

Vì sao phải thường xuyên đọc sách?
Ii sensei thăm Việt Nam - Mar 2016

"Money maker" nghĩa là gì?

Sexy angel Jennifer Lopez. Photo courtesy boingimage.

'Money maker' nghĩa là người khéo kiếm tiền; món lợi. Từ này còn có nghĩa lóng là bộ phận "nhạy cảm" của phụ nữ mà có thể kiếm ra tiền (mông (gluteus maximus), ngực, nice set of legs).

Ví dụ
With a $18 million budget, that's a money maker for the studio.

“We're not doing this to be a money maker, we're here to serve the community,” Stolen said.

Streaming has become the top money-maker for the U.S. recorded music business for the first time, but it has struggled to offset falling CD sales and downloads, industry data showed Tuesday.

She was shaking her moneymaker all over the place, and I got so horny (hứng tình).

Phạm Hạnh

Popular Now