word

Photo courtesy MarkScottAustinTX . 'Bunny girl' nghĩa là cô gái mặc bộ quần áo có tai thỏ và đuôi thỏ giả. Ví dụ Being ...

transform

Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười. Nhưng cũng đôi khi, chính nụ cười mang tới niềm vui. ~ Thích Nhất Hạnh Bài trước: Tôi là người ...