word

'Gym bunny' nghĩa là ai đó luôn ám ảnh với việc duy trì và cải thiện hình thể của mình, và do đó dành phần lớn thời gian ở phòng...

transform

Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ vui sống từng phút giây mà đời ban cho tôi. ~ Thích Nhất Hạnh Bài trước: An lạc từng bước chân