Journey in Life: 05/07/16

Search This Blog

Saturday, May 7, 2016

"A man of consequence" nghĩa là gì?

Một tên đầu sỏ khủng bố. Photo courtesy Jon Olav Eikenes.

'A man of consequence' có từ consequence là tầm quan trọng, tính trọng đại; vì thế từ này nghĩa là người tai mắt, người có vai vế, người có địa vị cao.

Ví dụ
Michael Hayden surprised me by calling me at 7 a.m. New York time and introduced himself, for a moment I felt like a man of consequence.

Rabbi Zahavy was “brilliant and an inspiration and a character,” his daughter said. He was glamorous — the famous photographer Roman Vishniac took a matinee-idol-like picture of him — and “a man of consequence,” she continued.

Mustafa al Shamiri, now in his 14th year under detention by the U.S. military. He was described as an al Qaida trainer when he arrived, a man of consequence in the terrorist organization and thus a high-value captive — until he finally got a hearing before the Periodic Review Board.

Phạm Hạnh


"It's of no consequence" nghĩa là gì?

Nắng nóng cũng không thành vấn đề. Photo courtesy A.Davey.

'It's of no consequence' có từ consequence là tầm quan trọng, tính trọng đại; vì thế cụm từ này nghĩa là cái đó không có gì quan trọng, cái đó chả thành vấn đề.

Ví dụ
I obviously respect what [the media has] to do, in terms of the question. But it's of no consequence to me at this point.

The Munster lads will read the papers, but as of now it's of no consequence who they are listening to after this campaign.

It's of no consequence that I don't like the winning site, since the odds of me being here to patronize it are not great.

Isn’t it wonderful when your team wins? It doesn’t matter how bad your day up until then has been: it doesn’t matter that you disagreed with a colleague at work; it’s of no consequence that you got shouted at in a traffic jam; and you don’t mind that you were scolded for forgetting to pick up the milk and eggs on your way home. Your team has WON! And everything is all right. That’s the magic of sport, and having YOUR team.

Phạm Hạnh

"Noble gas" nghĩa là gì?

Liệu có khí hiếm trong cả ngựa và người? Photo courtesy Jessica Cross.

'Noble gas' có từ noble là (hóa học) không hoạt động, trơ; vì thế từ này nghĩa là khí thuộc nhóm 18 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố (any of the seven chemical elements that make up Group 18 (VIIIa) of the periodic table. The elements are helium (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), xenon (Xe), radon (Rn), and element 118 (temporarily named ununoctium [Uuo])); khí trơ, khí hiếm (cũng gọi là inert gas, rare gas).

Ví dụ
As well as human sports, noble gas-based doping agents (chất kích thích) have been used in horse racing, encouraging researchers at the Hong Kong Jockey Club Racing Laboratory – a world class drug-testing facility for equine and human bodily fluids – to investigate further.

The general pulmonary (ở trong phổi) diagnostic technology used in our hospitals has not changed substantially since the mid-1980s; however, the development of hyperpolarized noble gas MRI may provide a real game changer. The noble gas isotopes used as tracers for this purpose are nonradioactive and have no long-term toxic effects whatsoever (xenon acts as a mild anesthetic (thuốc gây mê, gây tê)).

In 1898, Sir William Ramsay and Morris Travers isolated Krypton, Neon and Xenon over just six productive weeks, establishing the noble gas family of elements that would go on to drive the development of lights, lasers, and photography.

Phạm Hạnh

Mặt trái của FDI

shared from Huỳnh Phước Sang.
-----
Môi Trường ư, thật sự nó đau đớn thế này!

Hàng ngày, thế giới thải ra biết bao nhiêu rác, phế liệu, nước xả thải...! Mà theo tiêu chuẩn Môi Trường ở các nước tiên tiến, thì Rác Thải nói chung đó phải được xử lý cho sạch với môi trường, chứ không được vứt bỏ! Và điều đó rất tốn kém!

Và để giảm chi phí xử lý đó, họ tìm cách thải sang những nước nghèo mà vấn đề Môi Trường còn lỏng lẻo như nước ta! Họ núp bóng các hình thức phế liệu, tái chế, thậm chí họ ngưng sử dụng khi chưa hư để chúng ta mua đồ second hand về sử dụng coi như vứt rác dùm họ!

Chưa kể những hoá chất chất thải độc hại còn được nhập sang dưới hình thức một loại nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất gì đấy, chế phân bón, sắt thép hay chất nano vũ trụ gì gì có trời mà biết, nhưng thật ra chỉ là sự hợp thức hoá việc xả đổ rác hoá chất vào nước ta mà thôi!

Mà ai cũng biết rằng trình độ Hải Quan Việt Nam thì yếu, đã thế làm việc cũng kém, các cơ quan quản lý thì lỏng lẻo, thì rất có khả năng những Nhà Máy được đầu tư xây dựng ở Việt Nam chả mang mục đích sản xuất kiếm lời gì sất, mà đang là bức bình phong để xử lý rác thải, chất xã độc hại từ nước ngoài vào dưới cái tên gọi "nguyên liệu" cho quy trình sản xuất ấy mà thôi!

Và như vậy thì đương nhiên môi trường chúng ra sẽ tan hoang, con người sẽ ung thư..., và lại phải nhập thuốc chữa từ những nước giàu đấy để mua lại mạng sống! Nghèo lại càng nghèo nếu ngu!

Vậy đó, chả có nước Giàu nào tốt cả các bạn ạ, đừng mong chờ vào họ sẽ giúp ta, nếu Dân Tộc ta không khôn ra, không tốt với nhau, không tự giúp mình thì chúng ta ngày càng tệ đi mà thôi! Ngưng chửi rủa nhau đi, lo mà đoàn kết yêu thương nhau, cùng nhau sửa mình cho khôn lên, nếu muốn đời con cháu bớt chết vì ung thư bệnh tật!

Popular Now