Journey in Life: 05/29/16

Sunday, May 29, 2016

Trường mầm non Tuti House - 1E, Đoàn Kết, Hải Dương

hai chị em chơi rất khoái chí,
ui trời ơi, cái môi...
như hoàng hậu... :D

Trẻ ăn dặm từ 4 tháng có sớm quá không?
Gia An 19 tuần tuổi

Gia An 19 tuần tuổi

em về thăm ông bà ngoại, chuyến đi xa đầu tiên của em...
nhà chờ ga xe lửa Gia Lâm
trên tàu...

Bài trước: Gia An 18 tuần tuổi

Gia An_May 24
"Fish-kiss" nghĩa là gì?

"Fish-eating grin" nghĩa là gì?

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Nhật Bản, cười vui sướng thôi, không có gì tự mãn đâu :). Ảnh chụp 10h:58 sáng ngày 30/7/2010.

'Fish-eating grin' (nụ cười ăn cá sống) nghĩa là một nụ cười tự mãn, tự phụ, khinh khỉnh (a smug, self-satisfied, or overly pleased smile, especially one that (intentionally or unintentionally) irritates others).

Ví dụ
She's been walking around with that fish-eating grin on her face ever since she found out she got into Harvard.

“It’s like talking to that kid in the third row who just punched another student in the face and is now sitting there smiling, laughing and saying “I never touched him” with that fish-eating grin that says, “Go on. I’m lying straight to you, and you’re not going to do anything about it because my dad’s on the school board and– oh yeah– you don’t have tenure.”

..."from senior citizens, children, shut-ins all asking where to get Garfield news and memorabilia. It was astounding how many people loved Garfield." Carlson set out simply to answer that mail. But it kept coming, and so was born The Garfield Gang, a tightly knit correspondence club that has gone international Carlson gets about 35 letters a ; Oh, that fish-eating grin; those big, mischievous eyes; those trademark (orange and black stripes Garfield the cat is an international superhero).

Phạm Hạnh