Journey in Life: 06/09/16

Search This Blog

Thursday, June 9, 2016

Lụa, gia vị, vàng và định mệnh

Lịch sử thế giới là một phần của cuộc mặc cả
by John Steele Gordon, ngày 30 tháng 4 năm 2008.

Trong năm 2006, các nước trên thế giới đã xuất khẩu 11,8 nghìn tỷ USD hàng hoá và dịch vụ, vượt xa tổng sản phẩm quốc nội của bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ Mỹ, nước chỉ tính riêng nó đã xuất khẩu hơn 1 nghìn tỷ USD. Thương mại thế giới đã tăng gần gấp đôi trong vòng chưa đầy một thập kỷ, và sự gia tăng của nó kể từ Thế chiến II thật sự đáng kinh ngạc.

Thế giới đang gắn kết với nhau mật thiết hơn bao giờ hết với hệ thống thương mại móc nối phức tạp như trò đan dây (cat's cradle), vốn đã dẫn đến những hệ quả to lớn và sẽ còn gây ra nhiều hệ quả hơn nữa. Thương mại toàn cầu tuy mới chỉ trở thành một chủ đề nóng trong các bản tin gần đây, đặc biệt là trong năm bầu cử này, nó đã có một lịch sử rất dài. Như William J. Bernstein chứng minh trong cuốn sách hấp dẫn và mang tính khai sáng của mìnhA Splendid Exchange” ("Lịch sử giao thương"), thương mại là động lực chủ yếu thúc đẩy toàn bộ lịch sử nhân loại.

Adam Smith đã giải thích trong cuốn "Của cải của các dân tộc" rằng con người, và chỉ có con người, mới được trời phú cho "thiên hướng

Popular Now