Journey in Life: 07/10/16

Sunday, July 10, 2016

Gia An 25 tuần tuổi

em đang trải qua đợt viêm tai giữa...
mẹ chụp hơi vội nên em hơi bị ngửa đầu, lần sau mẹ sẽ chú ý hơn... :)

Bài trước: Gia An 24 tuần tuổi