Journey in Life: 08/17/16

Search This Blog

Wednesday, August 17, 2016

"All hands to the pump" nghĩa là gì?

Nuôi dạy con cái cần bàn tay người cha để người mẹ đỡ vất vả. Photo courtesy loomingy1.

'All hands to the pump' nghĩa là kêu gọi giúp đỡ, mọi người phải chung vai gánh vác vì tình hình cấp bách lắm rồi (everyone must work hard because the situation is urgent). Cụm từ này xuất phát từ thời kỳ hàng hải, khi có lỗ thủng ở thuyền thì tất cả thủy thủ (hands) phải cùng nhau tát nước biển ra ngoài, biến thể khác của cụm từ này là “all hands and the cook on deck,” toàn bộ thủy thủ trên tàu, thậm chí kể cả đầu bếp nữa, cũng phải tát nước (to the pump).

Ví dụ
“With the economy in the state it’s in, it needs all hands to the pump – businesses, unions, workers, government, opposition,” David Blanchflower told the Guardian.

It took some time for the hosts to get going, but once they did, it was all hands to the pump for the City Islanders as they battled to try and earn a result.

All hands to the pump! Police launch huge hunt to find Britain's most wanted petrol thief who has avoided detection for two years.

Phạm Hạnh


Popular Now