Journey in Life: Khởi nghiệp chớ xin tiền bố mẹ

Friday, September 22, 2017

Khởi nghiệp chớ xin tiền bố mẹ

[khuyên bậy]

kêu gọi/thuyết phục đầu tư, sao lại "xin"...

amazon thành lập tháng 7/1994, ngay đầu năm 1995, bố mẹ jeff bezos "bơm" luôn 100.000 usd để tiếp tục "cuộc chơi" khởi nghiệp...

Bài trước: Nhà báo mất việc vì robot

No comments:

Post a Comment